Frescina -Kneipp治疗在Le马尔什,Pesaro Urbino
Frescina -Kneipp治疗在Le马尔什,Pesaro Urbino
Frescina -Kneipp治疗在Le马尔什,Pesaro Urbino Frescina -Kneipp治疗在Le马尔什,Pesaro Urbino

Frescina -Kneipp治疗在Le马尔什,Pesaro Urbino


由Kneipp医生原则创造,这有溢身心的治疗能给全身带来好处,特别注意循环和免疫系统。

Kneipp治疗是根据在热和冷水之间的对比的水疗法的形式。

亦称Kneipping或Kneipp治疗, Kneipp疗法是由巴法力亚施赈人员和多米尼加共和国的教士塞巴斯蒂安Kneipp创造的(1821-1897)。

Kneipp疗法合并与水的力量和药用植物的结合,在Kneipp的见识创造的医治 。

他也仔细地考虑到水、植物、运动、饮食和均衡之间紧密连接的元素。

 
Frescina a 4 Zampe